NCA: De effecten van de lockdown op patiënten chiropractie

Augustus 2021 – Quotes van patiënten:

“Uitstel van behandeling heeft geleid tot onnodig medicatie gebruik, slaapgebrek, verergering van klachten en verzuim van verplichtingen.” — Winkelmedewerker

“Door de lockdown ben ik VAKER naar (andere) behandelaars geweest, met alle coronarisico’s van dien, dan dat zonder lockdown het geval geweest zou zijn. Fysiotherapie werkt voor mij immers een stuk minder goed dan chiropractie.” — Zorgmedewerker.

“Ik heb het als vervelend ervaren niet naar de chiropractor te kunnen, je bent als verpleegkundige afhankelijk van het lijf en door de covid-19 extra moeten werken maar geen gebruik mogen maken van de chiropractie. Je mocht wel naar de fysiotherapie??” — Verpleegkundige

NCA: De effecten van de lockdown II op patiënten chiropractie

Wat waren de effecten na de lockdown voor rug- en nek patiënten die niet behandeld mochten worden door hun chiropractor? En welke lessen kunnen hieruit getrokken worden indien er een volgende lockdown komt voor contactberoepen? De Nederlandse Chiropractoren Associatie (NCA) heeft een onderzoek gehouden onder 3500 patiënten om antwoord te krijgen op deze vragen.

Op 14 december 2020 besloot het kabinet om een tweede lockdown in te voeren. Contactberoepen moesten de volgende dag het werk staken. Voor medische contactberoepen zoals fysiotherapeuten en de medisch pedicure werd een uitzondering gemaakt – maar niet voor chiropractoren. Voor een likdoorn kon men terecht, maar niet voor een hernia.

Volgens VWS werd de lockdown ingevoerd om “contactmomenten en reisbewegingen te beperken, zonder de noodzakelijke medische zorg te verhinderen”. De rol van de chiropractie in de eerstelijnszorg wordt altijd nog onderschat, en de data van dit onderzoek spreken deze argumenten van de overheid helaas tegen. De vraag is dan ook hoe dit in de toekomst samen beter gedaan kan worden en hoe patiënten met ernstige rug- en nekklachten wel geholpen kunnen worden met de zorg die ze nodig hebben. 

Lees het gehele artikel verder op: NCA-Nieuws

Bestuursverslag 2021

Mei 2021 – Jaarverslag Belangenvereniging Patiënten Chiropractie 2020.

Bestuurswisselingen. Het jaar 2020 was voor de Belangenvereniging een overgangsjaar. Een jaar waarin de “pioniers” vanaf de oprichting in 2015 afscheid namen en er nieuwe bestuursleden zijn geworven.

Bouwe Doeven, begin 2019 toegetreden, heeft het voorzitterschap eind 2019 overgenomen van Froukje Bakker; die vanaf de start van de vereniging (2015) actief was. Jan Aalberts is eind 2019 het bestuur komen versterken en is inmiddels ad interim penningmeester. Ester Timmers heeft eind 2020 afscheid genomen na een lange periode als bestuurslid en penningmeester.

Als resultaat van onze enquête onder de leden, is Piet van Veelen eind 2020 toegetreden tot het bestuur. Zodat het huidige bestuur samen met Bert Blom (2015) en Kathy Kraak (2018) momenteel uit 5 personen bestaat. De vacature voor de functie van secretaris staat nog open. De KVK-wijzigingen zijn
uitgevoerd en het postadres is van Druten naar Heerenveen verplaatst.

Lees hier het gehele Bestuursverslag BPC 2020 def.

Nieuwsbrief april 2021

Gevolgen Covid-19
Covid-19 zorgde niet alleen in april/mei 2020 voor een sluiting van de chiropractie praktijken, maar ook tijdens de tweede lockdown (16 december ’20 t/m 3 maart jl.) moesten de chiropractoren van de overheid hun deuren sluiten. Deze tweede sluiting was echter moeilijker te verteren omdat dit keer o.a. de fysiotherapeuten, diëtisten en pedicures wel zorg mochten blijven verlenen. Eens te meer werd duidelijk welke plek chiropractie in Nederland inneemt. Hier vallen chiropractoren in de groep contactberoepen, zoals kappers, en worden zij niet als medische zorgverleners gezien. Terwijl in de ons omringende landen chiropractoren wel onder eerstelijns medische zorg vallen en zij hun patiënten mochten blijven behandelen tijdens de lockdown. Er is dus nog pijnlijk veel te verbeteren aan de positie die de chiropractie in Nederland inneemt…

Acties Covid-19
Tijdens de eerste lockdown in april 2020 zijn we een petitie gestart. Deze lockdown duurde gelukkig niet lang, mede door het mooie weer gingen de besmettingscijfers snel omlaag, en konden de praktijken weer open. In december ’20, tijdens de tweede lockdown, zijn we een tweede petitie gestart om opnieuw de chiropractie prakijken open te krijgen. Daarnaast zijn we begonnen met het schrijven van brieven naar het ministerie van VWS en Tweede Kamerleden. In de periode december ’20 t/m februari ’21 hebben we hen in totaal vier keer een brief gestuurd en tevens is er een persbericht naar alle media gegaan, helaas zonder resultaat. Zelfs een aangenomen motie leidde niet tot de gewenste opening van de chiropractie praktijken.

Ook beroepsorganisatie NCA heeft vele wegen bewandeld om duidelijk te maken dat chiropractie enorm van belang is in de zorg. TV, radio en de pers, alles is erbij gehaald echter zonder direct resultaat. Het feit dat de minister president eind februari in zijn toespraak expliciet de chiropractoren noemde die weer open mochten per 3 maart 2021 was een kleine overwinning.

Petitie
De tweede petitie is inmiddels bijna 25.000 keer getekend. Samen met de eerste petitie hebben we zelfs meer dan 31.000 ondertekeningen. Wij vragen u de petitie Chiropractie ook open voor noodzakelijke zorg nog steeds te laten tekenen zodat we bij 40.000 handtekeningen de petitie daadwerkelijk kunnen overhandigen aan de minister. Zodat chiropractoren bij een eventuele volgende lockdown niet opnieuw in het rijtje komen te staan van zorgverleners die niet mogen behandelen.

Nieuwsbrief april 2021 - vervolg

Ledenaantal
Het ledenaantal blijft stijgen en staat inmiddels op meer dan 6500 leden! Mede door de Covid crisis hebben chiropractie patiënten zich aangemeld om onze vereniging te ondersteunen. Hiermee krijgen we een steeds grotere stem richting de politiek en de zorgverzekeraars. Hartelijk dank voor uw steun!

Beleidsplan 2021-2023
Ons beleidsplan vindt u hier Beleidsplan 2021-2023-def.

Aankondiging ALV 30 juni
Woensdag 30 juni 2021 houden we onze jaarlijkse ALV. Dit doen we net als vorig jaar via Zoom. Een officiële uitnodiging volgt te zijner tijd.

Aanmelden kan alvast via: info@belangenverenigingpatientenchiropractie.nl o.v.v. aanmelden ALV 30 juni 2021.

Bestuurssamenstelling
• Bouwe Doeven – voorzitter
• Jan Aalberts – penningmeester
• Bert Blom – algemeen lid (secretaris a.i.)
• Kathy Kraak – algemeen lid
• Piet van Veelen – algemeen lid

Onze belangenvereniging (BPC) is in 2015 opgericht en heeft er toen voor gekozen vooralsnog geen contributie voor het lidmaatschap te vragen. Er werd een lening verkregen van de NCA en donaties waren welkom. Door digitaal te vergaderen en “low budget” te werken en niet af te lossen, is het bestuur erin geslaagd dit tot op heden vol te houden. Het is wel kwetsbaar, in 2019 werd een bedrag van € 100 aan donaties ontvangen, in 2020 € 1.380. Zonder dit laatste bedrag dat grotendeels van chiropractoren afkomstig is, was de kas leeg geweest. Duidelijk is dat een vereniging met meer dan 6.500 leden die belangen wil behartigen, niet zonder enige vorm van contributie kan voortbestaan. Lees verder

Wilt u onze vereniging éénmalig of jaarlijks ondersteunen? Dan kan dat natuurlijk! Doneren

PERSBERICHT

10 februari 2021 – Nederland laat rug- en nekpatiënten in de kou staan!

Rug- en nekpatiënten krijgen nu al bijna 2 maanden niet de chiropractische zorg die ze nodig hebben. Dit zijn 150.000 niet uitgevoerde behandelingen sinds de tweede lockdown! Zij worden door de Nederlandse overheid ernstig beperkt in hun keuzevrijheid voor een juiste behandelaar en lijden onnodig pijn zonder uitzicht op een oplossing.

Bij vele tienduizenden Nederlandse patiënten zijn sinds 15 december jl. abrupt de reguliere behandelingen bij de chiropractor gestopt. Dit komt doordat de Nederlandse regering per die datum de chiropractor niet op de lijst heeft gezet van uitgezonderde contactberoepen.

Zie hier het gehele persbericht.

Vergoedingen

Chiropractie in actie!

Januari 2021 – Wij, patiëntenvereniging en beroepsorganisatie NCA, zijn aan alle kanten enorm actief om de chiropractoren weer aan het werkt te krijgen, zodat al die mensen die nu met acute en chronische pijnklachten moeten rondlopen weer behandeld kunnen worden! 

Eind december en begin januari hebben we brieven en mails gestuurd naar het ministerie van VWS en de 2e kamer. En onze petitie is inmiddels ruim 13.000 keer ondertekend. Als je dit nog niet hebt gedaan graag doen! Alleen samen staan we sterk.

Zie hier de NOS uitzending van 11 januari 2021.

Radio NPO1 d.d. 11 januari 2021 met daarin chiropractor Tamar: ‘Het is heel lastig dat ik mensen niet mag helpen’

En de 5 uur show d.d. 12 januari 2021 met daarin chiropractor Sten Hofstad, te zien vanaf 8.30 minuten.

Teken hier: www.petities.nl 

Home BVPC

Nieuwe Petitie: Chiropractie noodzakelijke zorg

December 2020 -Teken hier: www.petities.nl

Chiropractoren vallen opnieuw, net als in maart dit jaar, buiten de boot en mogen in verband met de opgelegde coronamaatregelen geen patiënten meer behandelen, ook niet die met acute- of chronische pijnklachten en ook niet bij mensen die werken in cruciale beroepen zoals (ambulance)verpleegkundigen, artsen, brandweer, politie etc.

Teken de nieuwe petitie en laat de overheid weten dat chiropractoren, net als fysiotherapeuten en huisartsen, noodzakelijke zorg willen bieden aan mensen met acute en chronische pijnklachten. Werkend volgens de richtlijnen van het RIVM. Zodat niemand onnodig met pijn hoeft rond te lopen en weer kan functioneren.

Teken hier: www.petities.nl

Vergoedingen chiropractie 2021

November 2020 – Check goed uw zorgverzekering op vergoeding voor chiropractie!

Een groot aantal verzekeraars bezuinigt per 2021 namelijk behoorlijk op de vergoeding van alternatieve en complementaire geneeswijzen.

U vindt hier de belangrijkste wijzigingen en  vergoedingen per zorgverzekeraar.

 

zorgverzekeraars

Notulen ALV 3 juni 2020

Juni 2020 – Afgelopen ALV was een bijzondere. In verband met het Covid-19 virus hebben we de vergadering online gehouden. Een viertal leden had zich aangemeld, naast het voltallige bestuur, aspirant lid, NCA vertegenwoordiging en de gastspreker. Het volledige verslag vindt u hier.

Tevens vindt u hier de originele presentatie van Sidney Rubinstein als samenvatting van zijn studie over manipulatie gepubliceerd in het British Medical Journal, die onze gastspreker Maurice Blom met de aanwezigen besproken heeft.

Leden enquete

Mei 2020 – In maart 2020 heeft de Belangenvereniging Patiënten Chiropractie (BPC) een enquête gehouden onder haar leden. Het bestuur wil namelijk graag weten wat haar leden belangrijk vinden zodat onze activiteiten hierop afgestemd kunnen worden. 

De enquête is door 821 van de 3350 leden ingevuld, dat is 25%, waarvoor hartelijk dank!

leden enquete

PETITIE - Chiropractoren moeten noodzakelijk zorg kunnen verlenen

April 2020 – Chiropractoren mogen in verband met de corona-maatregelen geen patiënten meer behandelen, ook niet die met acute- of chronische pijnklachten en ook niet bij mensen die werken in cruciale beroepen zoals (ambulance)verpleegkundigen, artsen, brandweer, politie etc.

Teken onze petitie en laat de overheid weten dat ook chiropractoren, net zoals bijvoorbeeld fysiotherapeuten, noodzakelijke zorg kunnen en willen bieden aan mensen met acute en chronische pijnklachten. Werkend volgens de richtlijnen van het RIVM en met persoonlijke beschermingsmiddelen. Zodat niemand onnodig met pijn hoeft rond te lopen en weer kan functioneren.

Teken hier de petitie: www.petities.nl

Ruim 2 miljoen patiënten met rug- en nekklachten

Schadepost Nederland loopt in de miljarden
Het aantal geregistreerde patiënten met rug- en nekklachten in ons land is vorig jaar voor het eerst door de grens van twee miljoen gebroken. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het RIVM, het onderzoeksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. De BV Nederland lijdt hierdoor een schade van ettelijke miljarden euro’s. Volgens Gitte Tønner, voorzitter van de Nederlandse Chiropractoren Associatie (NCA), koersen we af op “een probleem van epidemische omvang”. 

Lees verder op de volgende sites:Max Vandaag – NOS

Wetenschappelijk onderzoek naar lage rugklachten

Onderzoeker en chiropractor Alan Jenks is een groot wetenschappelijk promotie onderzoek gestart in de chiropractie aan de VU in Amsterdam. Aan dit onderzoek nemen 3 landen deel: Zweden, Engeland en Nederland.

Lage rugpijn is de belangrijkste niet-dodelijke ziekte in Europa en wordt in verband gebracht met toenemende kosten in de gezondheidszorg. Aangezien de bevolking steeds ouder wordt, zullen deze kosten waarschijnlijk alleen maar toenemen. Lage rugpijn, met name onder ouderen, leidt tot een verminderde levenskwaliteit, verminderde sociale interactie en een verhoogd eenzaamheidsgevoel, daarnaast wordt lage rugpijn ook in verband gebracht met een aantal bijkomende aandoeningen. 

Lees hier meer over dit onderzoek 

VU

ANBI status per 01-01-2018

De Belangenvereniging Patiënten Chiropractie is door de Belastingdienst met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018 aangemerkt als een: Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Deze ANBI-status houdt in dat wij geen schenkings- en /of successierecht hoeven te betalen over de schenkingen en nalatenschappen die we ontvangen. Het volledig geschonken bedrag gaat naar de BPC.

Voor u betekent het dat uw gift aan onze vereniging aftrekbaar is voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels)

Kijk voor meer informatie op belastingdienst.nl