PERSBERICHT

10 februari 2021 – Nederland laat rug- en nekpatiënten in de kou staan!

Rug- en nekpatiënten krijgen nu al bijna 2 maanden niet de chiropractische zorg die ze nodig hebben. Dit zijn 150.000 niet uitgevoerde behandelingen sinds de tweede lockdown! Zij worden door de Nederlandse overheid ernstig beperkt in hun keuzevrijheid voor een juiste behandelaar en lijden onnodig pijn zonder uitzicht op een oplossing.

Bij vele tienduizenden Nederlandse patiënten zijn sinds 15 december jl. abrupt de reguliere behandelingen bij de chiropractor gestopt. Dit komt doordat de Nederlandse regering per die datum de chiropractor niet op de lijst heeft gezet van uitgezonderde contactberoepen.

Zie hier het gehele persbericht.

Vergoedingen

Chiropractie in actie!

Januari 2021 – Wij, patiëntenvereniging en beroepsorganisatie NCA, zijn aan alle kanten enorm actief om de chiropractoren weer aan het werkt te krijgen, zodat al die mensen die nu met acute en chronische pijnklachten moeten rondlopen weer behandeld kunnen worden! 

Eind december en begin januari hebben we brieven en mails gestuurd naar het ministerie van VWS en de 2e kamer. En onze petitie is inmiddels ruim 13.000 keer ondertekend. Als je dit nog niet hebt gedaan graag doen! Alleen samen staan we sterk.

Zie hier de NOS uitzending van 11 januari 2021.

Radio NPO1 d.d. 11 januari 2021 met daarin chiropractor Tamar: ‘Het is heel lastig dat ik mensen niet mag helpen’

En de 5 uur show d.d. 12 januari 2021 met daarin chiropractor Sten Hofstad, te zien vanaf 8.30 minuten.

Teken hier: www.petities.nl 

Home BVPC

Nieuwe Petitie! Chiropractie noodzakelijke zorg

Teken hier: www.petities.nl

December 2020 -Chiropractoren vallen opnieuw, net als in maart dit jaar, buiten de boot en mogen in verband met de opgelegde coronamaatregelen geen patiënten meer behandelen, ook niet die met acute- of chronische pijnklachten en ook niet bij mensen die werken in cruciale beroepen zoals (ambulance)verpleegkundigen, artsen, brandweer, politie etc.

Teken de nieuwe petitie en laat de overheid weten dat chiropractoren, net als fysiotherapeuten en huisartsen, noodzakelijke zorg willen bieden aan mensen met acute en chronische pijnklachten. Werkend volgens de richtlijnen van het RIVM. Zodat niemand onnodig met pijn hoeft rond te lopen en weer kan functioneren.

Teken hier: www.petities.nl

Vergoedingen chiropractie 2021

November 2020 – Check goed uw zorgverzekering op vergoeding voor chiropractie!

Een groot aantal verzekeraars bezuinigt per 2021 namelijk behoorlijk op de vergoeding van alternatieve en complementaire geneeswijzen.

U vindt hier de belangrijkste wijzigingen en  vergoedingen per zorgverzekeraar.

 

zorgverzekeraars

Notulen ALV 3 juni 2020

Juni 2020 – Afgelopen ALV was een bijzondere. In verband met het Covid-19 virus hebben we de vergadering online gehouden. Een viertal leden had zich aangemeld, naast het voltallige bestuur, aspirant lid, NCA vertegenwoordiging en de gastspreker. Het volledige verslag vindt u hier.

Tevens vindt u hier de originele presentatie van Sidney Rubinstein als samenvatting van zijn studie over manipulatie gepubliceerd in het British Medical Journal, die onze gastspreker Maurice Blom met de aanwezigen besproken heeft.

Leden enquete

Mei 2020 – In maart 2020 heeft de Belangenvereniging Patiënten Chiropractie (BPC) een enquête gehouden onder haar leden. Het bestuur wil namelijk graag weten wat haar leden belangrijk vinden zodat onze activiteiten hierop afgestemd kunnen worden. 

De enquête is door 821 van de 3350 leden ingevuld, dat is 25%, waarvoor hartelijk dank!

leden enquete

PETITIE - Chiropractoren moeten noodzakelijk zorg kunnen verlenen

April 2020 – Chiropractoren mogen in verband met de corona-maatregelen geen patiënten meer behandelen, ook niet die met acute- of chronische pijnklachten en ook niet bij mensen die werken in cruciale beroepen zoals (ambulance)verpleegkundigen, artsen, brandweer, politie etc.

Teken onze petitie en laat de overheid weten dat ook chiropractoren, net zoals bijvoorbeeld fysiotherapeuten, noodzakelijke zorg kunnen en willen bieden aan mensen met acute en chronische pijnklachten. Werkend volgens de richtlijnen van het RIVM en met persoonlijke beschermingsmiddelen. Zodat niemand onnodig met pijn hoeft rond te lopen en weer kan functioneren.

Teken hier de petitie: www.petities.nl

Interview met Alan Jenks, chiropractor en onderzoeker

Juni 2019 – Alan Jenks is afgestudeerd in de chiropractie in Amerika en chiropractor in Nederland. Momenteel is hij daarnaast bezig om te promoveren in de chiropractie aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). Dit promotie onderzoek voert hij in samenwerking met meerdere Europese landen uit, waarbij hij de leiding heeft. Wij hebben Alan Jenks geinterviewd zodat we u kunnen informeren over dit belangrijke wetenschappelijke onderzoek in de chiropractie!

Is het eerder gebeurd dat in Nederland iemand een promotieonderzoek in de chiropractie gedaan heeft?

 • Ja, dr. Sidney Rubinstein is in 2008 aan de Vrije Universiteit Amsterdam gepromoveerd en dr. Luc Ailliet in 2016. De verwachting is dat Annemarie de Zoete dit jaar promoveert.

Wat is het onderwerp van uw promotie onderzoek?

 • Het gaat om de effecten en mogelijke bijwerkingen bij patiënten boven de 56 jaar met lage rugpijn die een chiropractor bezoeken.

Waarom hebt u voor dit onderwerp gekozen?

 • Ik wilde graag bij het onderzoek betrokken worden en die baan werd mij door Sidney Rubinstein aangeboden. Door dit onderzoek uit te voeren kunnen wij de zorg die wij aan patiënten verlenen, verbeteren. Dat sprak mij heel erg aan. Bovendien is er relatief weinig bekend over ouderen met lage rugpijn.

Klopt het dat er meerdere landen aan dit onderzoek mee doen, welke landen

 • Ja, dat klopt. Zweden, Engeland en Australië doen mee. Mogelijk gaan Noorwegen en Canada ook meewerken.

Hoe is de opzet van dit onderzoek?

 • Het is een observationeel onderzoek dat houdt in dat patiënten die aan de gestelde criteria voldoen, aan het onderzoek mee kunnen werken. Het is geen experimenteel onderzoek waarin bepaalde behandelingen bij een patiënt worden gedaan. Wij registreren wat in de dagelijkse praktijk gebeurt en dat zal ons helpen om de effectiviteit en veiligheid van onze behandelwijze beter in kaart te brengen. In het kort; een zeer nuttig onderzoek!

Welke leeftijdscategorie wordt onderzocht?

 • Patiënten die 56 jaar en ouder zijn.

Doen er meerdere praktijken mee met uw onderzoek?

 • 33 praktijken uit Nederland zijn nu actief betrokken bij het onderzoek en wij zijn nog steeds op zoek naar meerdere collega’s.

Zo ja, hoeveel praktijken zijn uitgenodigd om mee te doen?

 • Alle praktijken die aangesloten zijn bij de Nederlandse Chiropractie Associatie zijn uitgenodigd.

Zijn er ook patiënten bij betrokken?

 • Wij hebben tot nu toe 100 patiënten in Nederland kunnen vastleggen en Zweden al meer dan 200.

Om welke aantallen gaat het?

 • Het doel is om 1000 patiënten voor de hele studie te verzamelen en minimaal 400 in Nederland.

Welke klachten moeten deze patiënten hebben om mee te kunnen doen?

 • Lage rugpijn ongeacht of zij wel/geen uitstraling hebben.

Wat kan chiropractie betekenen voor mensen met dergelijke klachten?

 • Chiropractie is een behandeloptie voor oudere mensen met lage rugpijn.

Ziet u chiropractie als aanvullende zorg naast bijvoorbeeld fysiotherapie?

 • Nee, geen aanvullende zorg naast fysiotherapie, maar wel als partner in de zorg van patiënten met klachten.

Hoe wordt het onderzoek gerapporteerd, voor wie en aan wie?

 • Wij gaan 4-5 artikelen schrijven voor collegiale toetsing (peer review).

Wanneer verwacht u dat dit onderzoek afgerond wordt?

 • Eind 2021.

Zouden wij t.z.t van u mogen horen wat de uitkomst van dit onderzoek is?

 • Wij gaan geen tussentijdse analyses uitvoeren, maar kunnen jullie zeker op de hoogte brengen met betrekking tot hoeveel patiënten wij hebben verzameld en dergelijke. Bovendien vertel ik graag over mijn onderzoek.

Science.vu.nl/chiropractie
researchgate.net/project/Chiropractic-Treatment-in-the-Elderly-Patient-with-Back-Pain

Note Alan: Bij deze wil ik de vereniging hartelijk danken voor de gelegenheid meer over mijn onderzoek te vertellen. Ik kom hier dus over een paar jaar op terug om jullie te informeren over de resultaten!

Wij wensen Alan Jenks veel succes toe met zijn wetenschappelijk onderzoek!

Onze belangenvereniging bestaat 4 jaar!

4 jaar BPC

November 2019 – Vergeten we toch bijna onze 4e verjaardag te vieren! De oprichtingsdatum van onze vereniging is 16 oktober 2015.

Graag delen we op onze verjaardag enkele feitjes:
– In 1968 vestigde zich de eerste chiropractor in Nederland.
– Ca. 270 chiropractoren zijn aangesloten bij de Nederlandse Chiropractoren Associatie, opgericht in 1975. 
– Meer dan 75% van de patiënten gaat naar een chiropractor op aanraden van een familielid of kennis.
– 50 tot 60% van de patiënten raadpleegt een chiropractor voor lage rugklachten.
– Jaarlijks voeren NCA chiropractoren zo’n 850.000 behandelingen uit!

Bron: NCA

Wilt u ons steunen? Dat kan natuurlijk 🙂

Belangenvereniging Patiënten Chiropractie groeit!

Wie komt het bestuur van onze belangenvereniging versterken?  

Maart 2019 – U bent 1 van de ruim 3 miljoen volwassen Nederlanders die een chiropractor bezoekt of heeft bezocht en kent het belang van deze zorg. Zowel voor patiënten als chiropractoren is het van groot belang dat er een actieve patiëntenvereniging is. 

Waarom een patiëntenvereniging?
– Meer aandacht bij zorgverzekeraars en politiek
– Betere kennisoverdracht
– Kwaliteitsverbetering
– Ondersteuning bij klachten

Oproep: 
We zijn op zoek naar bestuursleden met diverse kwaliteiten om onze groeiende vereniging met inmiddels meer dan 3100 leden verder te versterken. Heeft u vragen of interesse of wilt u even van gedachten wisselen, stuur dan een mail naar: info@bvpatientenchiropractie.nl.

Alvast hartelijk dank!
Belangenvereniging Patiënten Chiropractie

Lid worden kan sowieso, is gratis en kan online via: www.belangenverenigingpatientenchiropractie.nl/lid-worden

Ruim 2 miljoen patiënten met rug- en nekklachten

Schadepost Nederland loopt in de miljarden
Het aantal geregistreerde patiënten met rug- en nekklachten in ons land is vorig jaar voor het eerst door de grens van twee miljoen gebroken. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het RIVM, het onderzoeksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. De BV Nederland lijdt hierdoor een schade van ettelijke miljarden euro’s. Volgens Gitte Tønner, voorzitter van de Nederlandse Chiropractoren Associatie (NCA), koersen we af op “een probleem van epidemische omvang”. 

Lees verder op de volgende sites:Max Vandaag – NOS

Wetenschappelijk onderzoek naar lage rugklachten

Onderzoeker en chiropractor Alan Jenks is een groot wetenschappelijk promotie onderzoek gestart in de chiropractie aan de VU in Amsterdam. Aan dit onderzoek nemen 3 landen deel: Zweden, Engeland en Nederland.

Lage rugpijn is de belangrijkste niet-dodelijke ziekte in Europa en wordt in verband gebracht met toenemende kosten in de gezondheidszorg. Aangezien de bevolking steeds ouder wordt, zullen deze kosten waarschijnlijk alleen maar toenemen. Lage rugpijn, met name onder ouderen, leidt tot een verminderde levenskwaliteit, verminderde sociale interactie en een verhoogd eenzaamheidsgevoel, daarnaast wordt lage rugpijn ook in verband gebracht met een aantal bijkomende aandoeningen. 

Lees hier meer over dit onderzoek 

VU

ANBI status per 01-01-2018

De Belangenvereniging Patiënten Chiropractie is door de Belastingdienst met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018 aangemerkt als een: Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Deze ANBI-status houdt in dat wij geen schenkings- en /of successierecht hoeven te betalen over de schenkingen en nalatenschappen die we ontvangen. Het volledig geschonken bedrag gaat naar de BPC.

Voor u betekent het dat uw gift aan onze vereniging aftrekbaar is voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels)

Kijk voor meer informatie op belastingdienst.nl