Doelstelling Belangenvereniging Patiënten Chiropractie

De Belangenvereniging Patiënten Chiropractie (BPC) is een vereniging van en voor chiropractiepatiënten, die zich sterk maakt voor alle mensen die chiropractische zorg nodig hebben, nu of in de toekomst.

De vereniging heeft ten doel het betaalbaar, doelmatig, kwalitatief goed en toegankelijk maken en houden van chiropractische zorg, voor alle patiënten in Nederland, zomede al hetgeen met een en ander rechtstreeks verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Ons beleidsplan 2024-2026 vindt u hier.