Uw donatie

Wij stellen het enorm op prijs wanneer u ons als patiënt, chiropractor of geïnteresseerde financieel wilt steunen.

U kunt een donatie doen door hieronder het formulier in te vullen, waarna u een factuur toegestuurd krijgt met informatie waarnaar u het bedrag kunt overmaken.

Alvast hartelijk dank voor uw financiële steun!

De Belangenvereniging Patiënten Chiropractie is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Deze ANBI-status houdt in dat wij geen schenkings- en /of successierecht hoeven te betalen over de schenkingen en nalatenschappen die we ontvangen. Het volledig geschonken bedrag gaat naar de BPC.

Voor u betekent het dat uw gift aan onze vereniging aftrekbaar is voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels), zie voor meer informatie ook Schenken met belastingvoordeel

Formulier donatie