Chiropractie wordt in de meeste gevallen geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit het aanvullend pakket van de zorgverzekering. Het valt daardoor niet onder uw eigen risico.


De vereniging zet zich in voor verdere erkenning van chiropractie als medisch specialisme, zodat vergoedingen van de zorgverzekeraar in het aanvullend pakket blijven.